REHAU používa cookies na webovej stránke, aby okrem iného zlepšila funkčnosť pre svojich užívateľov (napríklad pri účtoch alebo uložených nastaveniach). Ak ďalej používate túto stránku, súhlasíte s tým, že smieme používať tieto cookies vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v našej Smernici o ochrane osobných údajov.

Impressum:

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82 A
850 00 Bratislava

Telefón:02/68209110
IČO: 31364217
Obchodný súd: Okresný súd Bratislava 1
IČ DPH: SK2020319785

So všeobecnými otázkami sa obráťte na instalacie@rehau.com