REHAU používa cookies na webovej stránke, aby okrem iného zlepšila funkčnosť pre svojich užívateľov (napríklad pri účtoch alebo uložených nastaveniach). Ak ďalej používate túto stránku, súhlasíte s tým, že smieme používať tieto cookies vo vašom zariadení. Ďalšie informácie nájdete v našej Smernici o ochrane osobných údajov.

Prihlásenie inštalatéra

Vytvorte si vlastného konfigurátora technického zariadenia budovy

Prehľad výhod

Vytvorte si vlastného konfigurátora technického zariadenia budovy

  • Váš vlastný konfigurátor v 13 krokoch
  • Plne automatizovaná tvorba ponúk
  • Viac času pre to dôležitejšie
  • Výhodný predaj technického zariadenia budovy
  • Prehľadné ponuky s možnosťami výberu